پاک کردن اسکناس های ضبط شده

نحوه پاک کردن اسکناس های ضبط شده جهت تنظیمات پاک کردن اسکناس های ضبط شده مراحل به شرح ذیل می بایستی انجام شود : مرحله 1 : ابتدا دستگاه  را روی حالت سوپروایزر قرار می دهیم تا 9 گرینه زیر بر روی صفحه نمایان شود : مرحله 2 : وارد گزینه 3 یعنی Operator ...ادامه مطلب
آموزش بردن دستگاه به حالت ویندوز

آموزش بردن دستگاه به حالت ویندوز

نحوه بردن دستگاه به حالت ویندوز جهت بردن دستگاه به حالت ویندوز مراحل به شرح ذیل می بایستی انجام شود : مرحله 1 : ابتدا دستگاه  را روی حالت سوپروایزر قرار می دهیم تا 9 گرینه زیر بر روی صفحه نمایان شود :     مرحله 2 : وارد گزینه 2 یعنی Supervisor Mode ...ادامه مطلب